foto-voor-persbericht-website-mavention

Den Haag, 30-7-2019 Portiva en Mavention bundelen hun krachten en gaan samen verder onder de naam Portiva. Onze samenwerking sluit naadloos aan bij onze gedeelde groeiambitie. Met meer dan 100 Microsoft-professionals bieden wij onze klanten nu bewezen oplossingen op het gebied van digitaal samenwerken, security en data & cloud apps.

Completer pakket aan clouddiensten

We werkten beiden al met bewezen Microsoft-technologie als Azure en Office 365. Door het samengaan kunnen wij nu met onze clouddiensten beter voldoen aan de security vraagstukken in de markt. Portiva ziet een enorme positieve ontwikkeling op het gebied van Managed Services en voegt eigen ontwikkelde producten toe aan het portfolio, zoals Mavention ‘Make’ en ‘Workspace’. Onze klanten profiteren van een completer pakket aan diensten. Door de bundeling van expertise kunnen wij nog stabielere en veiligere oplossingen bieden. Onze kennis en expertise op het gebied van Microsoft-technologie komt nu samen en daar halen onze klanten voordeel uit.

Meer projecten met interessante groeipaden

We willen fuseren op een zo’n natuurlijk mogelijke manier. Wij willen het echt samen doen, synergie zoeken en naar elkaar toegroeien. De culturefit en identieke waarden zijn belangrijke factoren voor deze stap. Samen kijken we naar ‘the best of both worlds’ voor de integratie van diensten, systemen, producten en natuurlijk onze mensen. De fusie biedt meer mogelijkheden voor unieke projecten, met meer interessante groeipaden voor onze medewerkers. De persoonlijke aanpak in onze projecten blijft nog steeds het uitgangspunt.

Samen voor de beste oplossing

Jeroen Mutsaers, managing partner bij Portiva: “We zijn blij het team van Mavention als collega’s te mogen verwelkomen. We zien er naar uit om samen, met veel plezier, mooie oplossingen te implementeren voor onze klanten.”

Joris Engels, oprichter en Managing Director van Mavention: “Mavention is heel sterk in het uitvoeren van complexe projecten. Onze relatief kleine omvang maakte ons soms ook kwetsbaar. Het samengaan met onze partner Portiva voelde, door de gelijkenissen, als een logische stap.”

We gaan er samen voor. Samen voor de beste oplossing.

Over Portiva, ons verhaal

Onze persoonlijke aanpak maakt het verschil. Wij zijn ervan overtuigd dat oplossingen voor digitaal samenwerken, security en data & cloud apps bewezen moeten zijn. Veiliger. Stabieler. Dat doen wij samen met onze klanten, trusted partners en Microsoft. Door plezier te maken en continue nieuwsgierig te blijven naar jou. Dat bepaalt ons succes én jouw succes. Samen voor de beste oplossing.

 


 

Portiva and Mavention join forces.

Den Haag, 30-7-2019 – Portiva and Mavention are combining their resources and will continue together under the name Portiva. Our cooperation seamlessly complements our shared ambition for growth. With more than 100 Microsoft professionals we can now provide our clients with proven solutions in the field of digital workplaces, security and data & cloud apps.

More complete package of cloud services

We both already worked with proven Microsoft technology, such as Azure and Office 365. Because of the merger we will be better equipped with our cloud services to meet the security needs in the market. Portiva can see a hugely positive development in the field of Managed Services and adds its in-house developed products to the portfolio, such as Mavention ‘Make’ and ‘Workspace’. Our clients will benefit from a completer package of services. By combining our expertise we can provide solutions that are even more stable and safer. Our knowledge and expertise in the field of Microsoft technology is now pooled together and this is to the advantage of our clients.

More projects with interesting growth paths

We want this merger to be as natural as possible. We want to make this a true cooperation, find synergy and grow closer together. Culture fit and identical values are important factors for this step. Together we look for ‘the best of both worlds’ for the integration of services, systems, products and, of course, our people. The merger offers more possibilities for unique projects, with more interesting growth paths for our employees. A personal approach in our projects will continue to be the basis from which we work.

Together for the best solution

Jeroen Mutsaers, managing partner at Portiva: “We are happy to welcome the Mavention team as our colleagues. We are looking forward to an enjoyable working relationship with the aim of implementing beautiful solutions for our clients.

Joris Engels, founder and Managing Director of Mavention: “Mavention is very strong in executing complex projects. Our relatively small size sometimes makes us vulnerable. This created the need for a strong growth of our company. Joining forces with our partner Portiva is, because of the similarities, a logical step.”

We are in this together. Together for the best solution.

About Portiva, our story

Our personal approach makes the difference. We are convinced that solutions for digital workplaces, security and data & cloud apps must be proven. Safer. More stable. We do that together with our clients,. trusted partners and Microsoft. We take pleasure in our work and will always put your interests at the heart of it. This determines our success and your success. Together for the best solution.

 

 

Vul je zoekopdracht in.

SharePoint Saturdaymake-release-5.5